15/11: Τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα.

15/11: Τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα.

565: Μετά τον θάνατο του Ιουστινιανού, ανακηρύσσεται αυτοκράτορας του Βυζαντίου ο Ιουστίνος Β'. 1492: Ο Χριστόφορος Κολόμβος σημειώνει στο ημερολόγιό του τη χρήση καπνού από τους Ινδιάνους. Είναι η πρώτη καταγεγραμμένη αναφορά για τον καπνό. 1533: Ο Φρανθίσκο Πιθάρο φτάνει στο Κούσκο, πρωτεύουσα των Ίνκας. 1537: Ο Ιωάννης…