27/12: Τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα

27/12: Τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα

1829: Αρχίζει στο Ορφανοτροφείο της Αίγινας η λειτουργία μικρής βιβλιοθήκης, η οποία θα αποτελέσει τον πυρήνα της Εθνικής Βιβλιοθήκης. 1831: Ο Κάρολος Δαρβίνος επιβιβάζεται στο πλοίο «Beagle» για το ταξίδι στην Νότιο Αμερική, που θα τον οδηγήσει στη θεωρία της εξέλιξης.…