Καραμανλής, Καποδίστριας και Ιουστινιανός στο σημερινό σαν σήμερα..

Καραμανλής, Καποδίστριας και Ιουστινιανός στο σημερινό σαν σήμερα..

Το 532 στην Κωνσταντινούπολη

Ξεσπά η στάση του Νίκα, λαϊκή εξέγερση την οποία ο αυτοκράτορας Ιουστινιανός θα την “βάψει” με αίμα αφού σκοτώθηκαν τουλάχιστον 30000 άνθρωποι.

Το 1827 ο Ιωάννης Καποδίστριας

Πρώτος κυβερνήτης του ανεξάρτητου Ελληνικού κράτους, θα μεταφέρει την πρωτεύουσα της Ελλάδος, προσωρινά, στο νησί της Αίγινας.

Το 1989 ο Κωνσταντίνος Καραμανλής

Κάνει την πασίγνωστη δήλωση, σύμφωνα την οποία “Η χώρα έχει μεταβληθεί σε ένα απέραντο φρενοκομείο”