Κριτήριο Αξιολόγησης Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνιας

Κριτήριο Αξιολόγησης Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνιας

Ακολουθεί ένα κριτήριο αξιολόγησης στο μάθημα της Έκθεσης από το φιλόλογο και πάνω απ'όλα φίλο, Κωνσταντίνο Κωστέα Επιμέλεια : Κωνσταντίνος Κωστέας ΦιλολογοςΜSc: Νεοελληνική Φιλολογία Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία Κριτήριο Αξιολόγησης: Τηλεόραση Κείμενο Α: Μη Λογοτεχνικό Τηλεόραση και διαπαιδαγώγηση των…