Η Μεγάλη Πεντάδα της προσωπικότητας

Η Μεγάλη Πεντάδα της προσωπικότητας

Η ψυχολογία ως επιστήμη προσπαθεί μέσα από εμπειρικά ερευνητικά δεδομένα να μελετήσει και να ερμηνεύσει την ανθρώπινη συμπεριφορά, αλλά και γενικότερα τη συμπεριφορά των έμβιων όντων. Στην προσπάθειά της, λοιπόν, να συστηματοποιήσει και να ερμηνεύσει την ανθρώπινη συμπεριφορά, παράγει…