11/10: Τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα.

11/10: Τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα.

787: Η 7η Οικουμενική Σύνοδος στη Νίκαια καταδικάζει τους εικονομάχους και τους εικονολάτρες, διατυπώνοντας το δόγμα ότι η λατρεία ανήκει μόνο στο Θεό και στις εικόνες προσφέρεται απλή τιμητική προσκύνηση. 1811: Ο Αμερικανός εφευρέτης, Τζον Στίβενς, και ο γιος του, Ρόμπερτ Λίβινγκστον…