8/12: Δείτε τι συνέβη σαν σήμερα.

8/12: Δείτε τι συνέβη σαν σήμερα.

392: Ο αυτοκράτορας του Βυζαντίου, Θεοδόσιος, καταργεί με διάταγμά του την ειδωλολατρία και απαγορεύει την προσέλευση σε ειδωλολατρικούς ναούς. Ο χριστιανισμός εδραιώνεται ως επίσημη θρησκεία και πνευματική αρχή στο ρωμαϊκό κράτος. 960: Οι Βυζαντινοί, υπό τον Λέοντα Φωκά τον νεότερο, καταφέρνουν συντριπτική νίκη…