1/11: τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα.

1/11: τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα.

451: Ολοκληρώνεται η Δ' Οικουμενική Σύνοδος της Χαλκηδόνας, η οποία α καθορίσει το ορθόδοξο δόγμα σχετικά με τις δύο φύσεις του Χριστού και θα καταδικάσει τον Μονοφυσιτισμό. 1348: Η Αντιβασιλική Ένωση της Βαλένθια επιτίθεται στους Εβραίους του Σαγούντο με το πρόσχημα ότι είναι υποτακτικοί του βασιλιά της πόλης και…