Ξενηλασίας και ξενομανίας έλεγχος

Ξενηλασίας και ξενομανίας έλεγχος

Είναι ευκρινές ότι η «κατάσταση εξαίρεσης» που βιώνουμε τον τελευταίο χρόνο έχει προξενήσει μεταβολές σε πολλές πτυχές του βίου μας. Η γλώσσα, ως σύστημα σημείων που εκφράζουν ιδέες, σύμφωνα με τον πατέρα της δομικής γλωσσολογίας Ferdinand de Saussure, έχει…